Vad ingår i ett solcellspaket

Tillsammans blir nedan listade produkter ett solcellspaket du kan köpa in som totalentreprenad från oss.

Solpaneler eller solceller är enheter som omvandlar solenergi till elektricitet. De består av flera solceller som är sammankopplade och skyddade av ett tunt lager av glas eller plast. Solpaneler kan användas både i små och stora skala för att generera el.

Solpaneler
Bygg och Solteknik

Växelriktare
Bygg och Solteknik

Montagesystem
Bygg och Solteknik

Kablage
Bygg och Solteknik

Installation
Bygg och Solteknik

  • Miljövänliga
  • Lång livslängd
  • Låg underhållskostnad
  • Ekonomiska fördelar
  • Ökad oberoende

Hur Solceller ökar värdet på din fastighet

När man traditionellt i solcellsbranschen beräknar avkastning för att komma fram till en återbetalningstid studerar man skillnaden i elräkningen före och efter solcellsinstallationer. Elräkningen blir lägre till följd av en minskning av köpt el samt försäljning av egenproducerad el. Denna kalkyl är i sig byggt på vissa antaganden, så som förväntad produktion, konsumtion samt ett förväntad elpris över tid. En sådan kalkyl brukar för nyckelfärdiga anläggningar ge en återbetalningstid på 8-11 år, och för egeninstallationer en återbetalningstid på 4-7 år.
Det finns dock en viktig faktor som många kalkyler förbiser. Nämligen värdeförändringen av din fastighet!
En svensk studie vid Sveriges lantbruksuniversitet studerade hur försäljningspriser av villor förändrades om de hade en solcellsanläggning, och resultatet är mycket glädjande för solcellsägare! En solcellsanläggning ökar i snitt värdet på din fastighet med mer än investeringens kostnad! Studien påvisade att i snitt säljes fastigheter med en tillhörande solcellsanläggning för 350 000 kr mer än fastigheter som saknar en solcellsanläggning. Vidare ger varje installerad kilowatt ett ökat försäljningsvärde på 43 212 kr.
Givetvis ska man inte hårdra studies data till samtliga fall. Men även om den faktiska ökning av försäljningsvärdet enbart är hälften av det studiens data visar, alltså cirka 20 000 kr per installerad kW, så är det betydligt högre än inköpsvärdet av en solcellsanläggning.

Grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Kostnader för utrustning och resor som företaget har i samband med installationen ger inte rätt till avdrag.För mer info läs mer på skatteverkets hemsida: Skatteverket – Grön teknikFrån och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Boka gratis offert