Vi kan Betong

FLEXIBELT – HÅLLBART – MILJÖVÄNLIGT

Låt oss bygga något fantastiskt tillsammans. Vi är redo när du är!

Vi är stolta över att vara ihågkommna för vår expertis och våra skickliga hantverkare. Våra hantverkare är specialiserade och har många års erfarenhet.

  • Starkt

Betong är ett av de starkaste byggmaterialen som finns tillgängliga. Det kan stå emot tunga belastningar och påfrestningar från vind och väder.

  • Hållbart

Betong är ett mycket hållbart material. Det kan hålla i flera decennier utan att förlora sin styrka eller förmåga att bära viktiga belastningar.

  • Brandsäkert

Betong är ett brandsäkert material som inte antänds lätt. Denna egenskap gör betong till ett idealiskt material för byggnader och strukturer som kräver hög säkerhet.

  • Energibesparing

Betong är en mycket bra isolator och kan hjälpa till att höja energieffektiviteten i en byggnad genom att hålla på värme eller kyla.

Global & väl beprövad metodik

Betong är ett av de starkaste byggmaterialen som finns tillgängliga. Det kan stå emot tunga belastningar och påfrestningar från vind och väder. Betong är ett mycket hållbart material. Det kan hålla i flera decennier utan att förlora sin styrka eller förmåga att bära viktiga belastningar. Betong är ett mycket hållbart material. Det kan hålla i flera decennier utan att förlora sin styrka eller förmåga att bära viktiga belastningar. Betong är en mycket bra isolator och kan hjälpa till att höja energieffektiviteten i en byggnad genom att hålla på värme eller kyla.

Vi kan Stålhallar

FLEXIBELT – HÅLLBART – MILJÖVÄNLIGT

Stålhallar kan byggas mycket snabbt på plats genom att använda prefabricerade stålelement. Stålstommar är generellt billigare än andra typer av stommar, såsom trä eller betong. Stålhallar kan enkelt anpassas för att möta olika krav och behov. Stål är ett mycket hållbart material som inte rostar, ruttnar eller krymper med tiden. Stål är återvinningsbart och kan återanvändas utan att förlora sin kvalitet.

  • Snabb konstruktion

Stålhallar kan byggas mycket snabbt på plats genom att använda prefabricerade stålelement.

  • Kostnadseffektivt

Stålstommar är generellt billigare än andra typer av stommar, såsom trä eller betong.

  • Flexibilitet

Stålhallar kan enkelt anpassas för att möta olika krav och behov.

  • Hållbarhet

Stål är ett mycket hållbart material som inte rostar, ruttnar eller krymper med tiden.

  • Miljövänligt

Stål är återvinningsbart och kan återanvändas utan att förlora sin kvalitet.

Stålhallar från Bygg och Solteknik

Stålhallar eller stålstommar är byggnader som har en stomme av stål. Stålhallar används ofta för industriella ändamål, lagerbyggnader, sportanläggningar, logistikcentra och andra applikationer.

Boka gratis offert